Web werktAssist energiesnoeiers

Energiesnoeiers en sociale isolatieprojecten

Energiesnoeiers

In opdracht van elf gemeentebesturen uit de Noorderkempen nemen wij de taak van ‘energiesnoeier’ op voor kwetsbare gezinnen.

Wat doet een energiesnoeier?

De energiesnoeiers bieden een antwoord op de stijgend maatschappelijke vraag naar de bestrijding van Energie-Armoede en Energieverspilling bij kwetsbare huishoudens. Dit doen we door het uitvoeren van een energiescan, het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen en het geven van tips en advies omtrent energiebesparing.

Helder rapport met tips en acties

Dit bezoek leidt tot een helder rapport met te ondernemen acties en concrete tips. De energiesnoeiers voorzien de gezinnen meteen ook van enkele eenvoudige besparende materialen zoals een spaardouchekop, radiatorfolie, tochtstrips, spaarlampen,…

Promotor sociale isolatieprojecten

Als promotor van sociale isolatieprojecten begeleiden we eigenaars die een woning verhuren aan kwetsbare doelgroepen (lage huurprijs) in Centrumsteden. Onder bepaalde voorwaarden genieten de eigenaars van een verhoogde isolatiepremie. Om een isolatiepremie te ontvangen, voeren wij een energiescan uit. Op basis van de resultaten hiervan beslist de distributienetbeheerder over het al dan niet toekennen van de subsidie.

Voor 2017 gelden volgende premies:

Forfaitaire dossierkost van 200 euro, aangevuld met:

  • Dakisolatie: 20 euro per m²
  • Spouwmuurisolatie: 12 euro per m²
  • Hoogrendementsbeglazing: 85 euro per m²